دنیای من و آدم کوچولوها – آدم‌های خطرناک

رژیا پرهام – تورنتو

چند دقیقه پیش با بحثی که پسرک چهارساله‌ای شروع کرد، به خطراتی که بچه‌ها را تهدید می‌کند رسیدیم و اینکه بهترست از خودشان مراقبت کنند. دخترک سه‌سال‌و‌نیمه‌ای با لحنی جدی حرف‌های من و دوستانش را تأیید کرد و یک مورد مهم را هم اضافه کرد:

All the doctors are dangerous, they put needles on people’s arms!! We should be very careful about them!‎

(همهٔ پزشک‌ها خطرناک‌اند، اون‌ها به بازوی آدم‌ها آمپول می‌زنند. ما باید خیلی حواسمون به اون‌ها باشه و مراقب خودمون باشیم.)

ارسال دیدگاه