زنان و مبارزهٔ مسلحانه

زنان و مبارزهٔ مسلحانه

بنفشه حجازی – ایران اولین صحنهٔ جنگی‌ای که در حافظهٔ تاریخی ما مضبوط است و زنان در آن هنرنمایی کرده‌اند، جنگ سهراب و گردآفرید است. به زنان مبارز دیگری چون آذرگشسب و گردیه، و سمن‌ناز و همایون نیز می‌توان اشاره کرد. قدیمی‌ترین مدرک تاریخی دخالت زنان در جنگ را در دورهٔ هخامنشی می‌توان یافت. اما با توجه به‌این نمونه‌های انفرادی و دسته‌جمعی، برداشت کلی حاکی از عدم حضور فعال زنان در جنگ به مفهوم لشکرکشی…

بیشتر بخوانید

اعظم – مهرداد – مریم – داستان کوتاهی از بنفشه حجازی

اعظم – مهرداد – مریم – داستان کوتاهی از بنفشه حجازی

بنفشه حجازی – ایران بیا دیگه، مریم! می‌‌خوام نامهٔ زنتو بخونم! ولش کن! «مریم جون سلام! خوبی خانوم؟ خوشی؟ می‌‌دونم این روزها خیلی خوبی و احساس می‌‌کنی نو شدی  و زندگی تازه‌ای داری. خدارو شکر. دیدی مریمی‌، خدا بزرگه و جواب  نیاز بنده‌هاش رو می‌ده. یادته نوشتم مریمی‌ امید داشته باش، همه چی درست می‌شه؟ هان، دختر خوب؟ یه وقت ناشکری نکنی ها. فقط توی زندگی خداست که آدم رو یه لحظه تنها نمی‌ذاره. مریم…

بیشتر بخوانید

شصت‌ویک – شعر جدیدی از بنفشه حجازی

شصت‌ویک – شعر جدیدی از بنفشه حجازی

شصت‌ویک بنفشه حجازی – ایران ستــاره می‌بارد چترت را ببنــد آهــــو هنوز به هوایی تــازه هجرت می‌کند بــرج دریایی می‌افتد بر آب و مــاه به‌قدری پایین از صخره که من به حصار قلعه‌ات. از برج بیـــا به ابرها نمی‌رسی افســانه نچین چوپان هنوز گلّــه را هِی می‌کند به آغُــل هر روز سایه‌ها جنگل می‌سازند و من در انتهای پلکانی که شصت‌وهفت بار بالا می‌رود شصت‌ویک بار پایین می‌روم. تاریکی و تاریکی از پیچ کوچه  نمی‌رود….

بیشتر بخوانید