روز کانادا

روز کانادا

ترجمه و تلخیص: زهرا آهن‌بر «روز کانادا» روز ملی این کشور است که در اول  ژوئیهٔ هرسال به‌مناسبت تصویب قانون اساسی آن (که در آن زمان با عنوان قانون اساسی «آمریکای شمالی بریتانیایی» شناخته می‌شد) جشن گرفته می‌شود، که به‌واسطهٔ آن سه مستعمره به‌عنوان یک کشور واحد به نام کانادا تحت لوای پرچم امپراتوری بریتانیا قرار گرفتند. در ابتدا نام آن روز دومینیون (روز حکومت) بود که در سال ۱۹۸۲ به روز کانادا تغییر پیدا…

بیشتر بخوانید