در راه رسیدن به موفقیت – برنامه‌ریزی RRSP برای زندگی

در راه رسیدن به موفقیت – برنامه‌ریزی RRSP برای زندگی

سیما میرزاآقایی – ونکوور آماده‌شدن برای بازنشستگی چیزی نیست که آن را تا رسیدن به سن ۶۰ سالگی به تأخیر بیاندازید. ایجاد یک برنامهٔ بازنشستگی منسجم پروژه‌ای مادام‌العمر است. در این مقاله ما بر سه مرحلهٔ کلیدی در زندگی مالی تمرکز می‌کنیم: سال‌های پس‌انداز، مرحلهٔ انباشت ثروت و سال‌های بازنشستگی. سال‌های پس‌انداز: زیر سن ۴۰ سال زود شروع به پس‌انداز کنید. این چند کلمه مهم‌ترین کلمات در فرایند برنامه‌ریزی برای بازنشستگی‌اند. همچنین ممکن است سخت‌ترین…

بیشتر بخوانید