سنگ بر سنگ – ترجمهٔ شعری از Ankie Peypers

سنگ بر سنگ – ترجمهٔ شعری از Ankie Peypers

سنگ بر سنگ Ankie Peypers (1946 – 2008) – Netherlands برگردان: شهلا اسماعیل‌زاده – هلند وقتی آدم‌ها رد می‌شوند و می‌گویند: این برج را ببین، می‌خواهم از آن‌ها بپرسم می‌دانند که بر سر سنگ چه می‌آید تمام روز راست می‌ایستد سنگ بر سنگ و خود را تحمل می‌کند و در شهر گم می‌شود.

بیشتر بخوانید