وضعیت حیوانات در دامداری‌های صنعتی (قسمت ۱)

وضعیت حیوانات در دامداری‌های صنعتی (قسمت ۱)

تالین ساهاکیان – آلمان سابقهٔ پرورش حیوانات برای استفاده از گوشت، شیر، تخم، پوست، پشم و حتی نیروی کار آن‌ها به چندهزار سال پیش باز می‌گردد. تا قبل از اهلی‌کردن حیوانات، رابطهٔ انسان با حیوانات دیگر در بدترین حالت، رابطهٔ شکارچی با شکار بود. حیوانات دیگر زندگی طبیعی خود را داشتند، در حالی که ممکن بود روزی توسط حیوانی شکارچی که می‌توانست انسان هم باشد، شکار شوند. اهلی‌کردن حیوانات و پرورش آن‌ها، فصل جدیدی در…

بیشتر بخوانید