فیدل کاسترو، ابرمرد پیکارجوی ضدآمریکا، در ۹۰ سالگی درگذشت

فیدل کاسترو، ابرمرد پیکارجوی ضدآمریکا، در ۹۰ سالگی درگذشت

فیدل کاسترو، ابرمرد پیکارجوی ضدآمریکا که ده‌ها سال خواسته‌اش را در کوبا اجرا کرد، در ۹۰ سالگی درگذشت برگردان اختصاصی برای «رسانهٔ همیاری»: امید عطایی – ونکوور کاسترو که دولت کمونیست او به سبک شوروی به‌مدت نیم قرن ۱۰ تن از رؤسای‌جمهور آمریکا را به چالش کشید، در سن ۹۰ سالگی درگذشت. با وجود کوبایی بودن، عجیب بود که رقصیدن را دوست نداشت. اما حکمرانی را دوست داشت، و آن را عملی کرد. فیدل کاسترو…

بیشتر بخوانید