روزمرْگیِ مرگ یا مرگِ روزمرِگی

روزمرْگیِ مرگ یا مرگِ روزمرِگی

عنایت کشاورزی – ونکوور بازار جهان، این روزها کالای دیگری برای دادوستد آفریده است. از آسیا تا آفریقا و از آفریقا تا اروپا و از اروپا تا آمریکا و از آمریکا تا استرالیا خریدار دارد. خریدش چه ساده است: به میان انبوهی از بی‌گناهان بروید، قمه‌ای از غلاف بیرون کشید، یا دکمهٔ بمبی را بفشرید و یا سلاحی نهان را در افق چشمانتان نشانه روید. به‌همین سادگی. آن‌گاه شما صاحب کالائید. کالای مرگ. آسان می‌کُشید…

بیشتر بخوانید

سخن سردبیر – جهانی نیازمند مهربانی

سخن سردبیر – جهانی نیازمند مهربانی

یک ساعتی‌ست به صفحهٔ سفید و بی‌خطِ وُرد زُل زده‌ام. گویی کلمات رغبتی به مشارکت در بیان آنچه در ذهنم وول می‌خورد، ‌ندارند. آنچه نه تنها در ذهن من، که در اذهان بسیاری این‌روزها به دغدغه‌ای بزرگ بدل شده است. این‌روزها که نه، به‌واقع آنچه دیرزمانی‌ست دغدغه است برای هر آن‌که نگرانِ حالِ انسان است، و نمی‌داند چه میراثی از انسانیت را در دستانِ فرزاندانش خواهد گذاشت پیش از ترکِ این خانهٔ آشوب‌زده، این خانهٔ…

بیشتر بخوانید