نبرد دشت‌های آبراهام – پایانی بر سلطنت فرانسه در آمریکای شمالی

نبرد دشت‌های آبراهام – پایانی بر سلطنت فرانسه در آمریکای شمالی

ترجمه و تلخیص: زهرا آهن‌بر – ایران ۲۵۷ سال پیش، ۱۳ سپتامبر ۱۷۵۹، دو ارتش بریتانیا و فرانسه در کبک‌سیتی با یکدیگر جنگیدند. در نبردی که فرماندهان هر دو سپاه در آن کشته شدند. بریتانیا موفق شد فرانسه را شکست دهد و به سلطهٔ فرانسه در آمریکای شمالی خاتمه دهد. به‌همین مناسبت و در این شماره مروری خواهیم داشت بر این نبرد سرنوشت‌ساز در تاریخ کانادا. نبرد دشت‌های آبراهام، که با عنوان نبرد کِبِک هم…

بیشتر بخوانید