آسایشى که ما از چک‌آپ وسیلهٔ نقلیه و دندان‌هایمان می‌گیریم

آسایشى که ما از چک‌آپ وسیلهٔ نقلیه و دندان‌هایمان می‌گیریم

  در گفت‌وگویی دوستانه با دکتر مهسا فرشچی (۱)     سرکار خانم دکتر فرشچى، گویا شما معمولاً آسایشی را که از چک‌آپ وسیلهٔ نقلیه و دندان‌ها به‌دست می‌آید، با هم مقایسه می‌کنید. لطفاً بفرمایید دلیل این مقایسه چیست و این دو مقوله چه ارتباطی به هم دارند؟   همهٔ ما با چک‌آپ وسیلهٔ نقلیه آشنائیم. هر شش‌ماه تا یک‌سال خود را موظف می‌دانیم که به آب، روغن، فیلتر و ترمزهای وسیلهٔ نقلیه رسیدگی کنیم،…

بیشتر بخوانید