نه شب و نه خواب… – شعری از پابلو نرودا

نه شب و نه خواب… – شعری از پابلو نرودا

برگردان: غزال صحرائی – فرانسه   با تو خوابیدم تمام شب حال آنکه زمین به گِرد شبش می‌چرخید با زندگانش و مردگانش و هنگامی که برخاستم ازخواب به ناگاه، ازسیاهیِ حاکم بر اطراف بازویم را به دورِ کمرت حلقه کردم نه شب و نه خواب نتوانستند ما را از هم جدا سازند

بیشتر بخوانید

شعری از مجموعهٔ «گل سرخ جداشده و باقی اشعار» پابلو نرودا

شعری از مجموعهٔ «گل سرخ جداشده و باقی اشعار»  پابلو نرودا

برگردان: غزال صحرائی – فرانسه اگر هر روز درون هر شب فرو می‌افتد در جائی چاهی هست که در آن، روشنائیْ محصور مانده باید نشست روی طوقهٔ آن چاهِ سایه‌گون و صبورانه صید کرد نوری را که در آن ناپدید گشته است…

بیشتر بخوانید