یادداشت سردبیر – دولت اکثریت یا دولت اقلیت: مسئله این است!

یادداشت سردبیر – دولت اکثریت یا دولت اقلیت: مسئله این است!

سیما غفارزاده – ونکوور سه‌شنبه شب هفتهٔ گذشته، در استان بی‌سی هزاران جفت چشمِ نگران به صفحات تلویزیون یا دستگاه‌های موبایل دوخته شده بودند تا نتایج یکی از متفاوت‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین انتخابات این استان را دنبال کنند. گرچه نظرسنجی‌های روزانهٔ قبل از انتخابات پیشاپیش اذهان را برای رقابتی تنگاتنگ که هر آن ممکن بود کفهٔ ترازو را به نفع یک حزب پایین ببرد آماده کرده بود، هواداران هر یک از دو حزب اصلی، یعنی بی‌سی…

بیشتر بخوانید

یادداشت سردبیر – رأی‌هایی که به صندوق ریخته نمی‌شود

یادداشت سردبیر – رأی‌هایی که به صندوق ریخته نمی‌شود

سیما غفارزاده – ونکوور طبعاً مهم‌ترین موضوع روز برای ما ساکنان بریتیش کلمبیا، انتخابات استانی است که به‌زودی در روز ۹ ماه مه برگزار می‌شود و البته رأی‌گیری پیش‌ازموعد هم که در حال برگزاری‌ست. انتخاباتی که همگان – حال شاید اغلب مردم – از ما‌ه‌ها قبل چشم به نتیجه‌اش دوخته‌اند و هر کس بنا به نیازها، خواسته‌ها و انتظاراتی که از دولت استانی دارد، به کاندیدای حزب مورد نظرش رأی خواهد داد. اما، به‌راستی آیا…

بیشتر بخوانید

یادداشت سردبیر – سهم ما این است

یادداشت سردبیر – سهم ما این است

سیما غفارزاده – ونکوور باز زمین چرخی دورِ خورشید زد و ما را رساند به روزی که مانند بسیاری مناسبت‌ها، در تقویم‌ علامت خورده است تا به‌فراموشی سپرده نشود، تا دستِ‌کم سالی یک بار هم که شده، به یاد آوریم که آن مناسبت بی‌دلیل برجسته نشده است. باز رسیدیم به ۲۲ آوریل، روز زمین؛ روزی که تنها ۴۷ سال است به‌رسمیت شناخته شده است. یعنی چیزی حدود نیم قرن است که انسان به‌ خود آمده و…

بیشتر بخوانید

یادداشت سردبیر – بهارانه

یادداشت سردبیر – بهارانه

ای نوبهار خندان، از لامکان رسیدی چیزی بیار مانی از یار ما چه دیدی خنـدان و تازه‌رویی سرسبز و مشک بویی همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریدی ای فضل خوش چو جانی وز دیده‌ها نهانی اندر اثر پدیدی، در ذات ناپدیدی ای گل، چرا نخندی کز هجر باز رستی ای ابر چون نگریی کز یار خود بریدی ای گـل، چمن بیارا، می‌خند آشکارا زیرا سه ماه پنهان در خار می‌دویدی ای باغ خوش،…

بیشتر بخوانید

پیام تغییر

پیام تغییر

امیر باجه‌کیان امروز که این نوشته را می‌نویسم پنج ماه از انتخابات سراسری می‌گذرد. انتخابی برای تغییر. برای بسیاری از ما که با سوگند شهروندی کانادایی شده‌ایم، رأی‌دادن شاید واقعی‌ترین نشانهٔ احساس تعلق به خانهٔ جدید باشد. اما این تنها آغاز راه است. ما بودیم که خواستارِ تغییر شدیم. ما بودیم که همراهِ تغییر شدیم. ما از خوان اول شهروندی گذشتیم. اکنون که با تغییر دولت نیاز به واکنش سریع از میان رفته است، صحنه را…

بیشتر بخوانید