شعری از مجموعهٔ «گل سرخ جداشده و باقی اشعار» پابلو نرودا

شعری از مجموعهٔ «گل سرخ جداشده و باقی اشعار»  پابلو نرودا

برگردان: غزال صحرائی – فرانسه اگر هر روز درون هر شب فرو می‌افتد در جائی چاهی هست که در آن، روشنائیْ محصور مانده باید نشست روی طوقهٔ آن چاهِ سایه‌گون و صبورانه صید کرد نوری را که در آن ناپدید گشته است…

بیشتر بخوانید