سرنوشتِ دنیا را کدام‌یک رقم خواهد زد؟…

سرنوشتِ دنیا را کدام‌یک رقم خواهد زد؟…

روزهایی را طی می‌کنیم که بحث انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، داغ‌ترین بحث روز جهان است. تنها تا چند روز دیگر سرنوشت کرسی ریاست جمهوری همسایهٔ جنوبی‌مان روشن می‌شود. همسایه‌ای که این روزها چشم تمام دنیا به‌سوی اوست، طبعاً نه از برای محبوبیتش که از برای قدرتش. قدرتی که نه فقط سرنوشت خود را رقم‌ می‌زند، که سرنوشت کل‌الارض را نیز. انتخابات آمریکا به‌دلیل حضور دو نامزد بسیار متفاوت و از جنبه‌هایی شاید مشابه، مهم یا…

بیشتر بخوانید