چرا به ناصرالدین شاه «سلطان صاحبقران» می‌گفتند و این لقب به چه معنا بوده است؟

چرا به ناصرالدین شاه «سلطان صاحبقران» می‌گفتند و این لقب به چه معنا بوده است؟

تألیف: مهرداد آهن‌خواه – ایران به باور بسیاری از مردم به‌کاربردن لقب «سلطان صاحبقران» برای ناصرالدین شاه، بیانگر سلطنت پنجاه‌سالهٔ او است. چرا که هر «قران» برابر «نیم قرن» است و می‌دانیم که قرن به‌معنی یک‌صد سال می‌باشد، پس «قران» هم معادل «۵۰ سال» می‌شود. این در حالی است که ناصرالدین شاه درست در همان روزی که پنجاه سال پادشاهی‌اش را به‌پایان رسانیده بود، در شاه عبدالعظیم به‌دست میرزا رضای کرمانی ترور شد. اکنون این…

بیشتر بخوانید