توجه به آموزش، حقیقتی انکارناپذیر

توجه به آموزش، حقیقتی انکارناپذیر

دکتر حمیدرضا رضازاده (دکترای ریاضی کاربردی) توسعه و پیشبرد علوم مختلف کاربردی در دنیای امروز، بدون شک یکی از اساسی‌ترین عوامل پیشرفت و شکوفایی جوامع درعصر حاضر محسوب می‌شود. به‌دنبال آن آموزش، یادگیری و به‌کارگیری صحیح و مناسب آن‌ها به‌عنوان عوامل اصلی در تکمیل این چرخه در نظر گرفته می‌شوند. افراد یک جامعه در زمینه‌های مختلف و بر اساس پتانسیل، علاقهٔ شخصی و نیاز جامعه‌ایی که در آن زندگی می‌کنند، هر یک به سهم خود…

بیشتر بخوانید