سال سوم دورهٔ فوتسال کودکان در ترای سیتی – کوکئیتلم

سال سوم دورهٔ فوتسال کودکان در ترای سیتی – کوکئیتلم

رسانهٔ همیاری دوره‌های فوتسال ترای سیتی با کمترین هزینه و با مربی‌گری و سرپرستیِ افراد باتجربه، دلسوز و مشوق، کودکان شما را نه تنها برای یادگیری فوتسال آموزش می‌دهد، بلکه آن‌ها را تشویق می‌کند تا به خود باور داشته باشند، نهایت تلاش را برای رسیدن به هدفشان نشان دهند و فرصت بازی با بچه‌های دیگر را داشته باشند. برنامه‌های فوتبال داخل سالن با آموزش و تمرین شروع می‌شود و در انتها با مسابقات فوتسال تمام…

بیشتر بخوانید