گفت‌وگو با فرید آرام، فعال حقوق حیوانات ساکن ونکوور

گفت‌وگو با فرید آرام، فعال حقوق حیوانات ساکن ونکوور

نمایندهٔ: پناهگاه حیوانات پردیس در تبریز پناهگاه حیوانات امید دراصفهان پناهگاه حیوانات کتس در کرج سلماز لک‌پور آقای آرام، لطفاً کمی از خودتان برای خوانندگان رسانهٔ همیاری بگویید؟ من در ایران رشتهٔ کشاورزی و دامپروری خوانده‌ام، و البته نکتهٔ جالب این است که اصولاً رشتهٔ دامپروری و کشاورزی که معمولاً آمیخته با استفادهٔ مالی و سودآوری از حیوانات است، کلاً با روحیهٔ کسانی که با حقوق حیوانات سر و کار دارند، مغایرت دارد. ولی همان‌طور…

بیشتر بخوانید