دربارهٔ آقای فرهاد صوفی

دربارهٔ آقای فرهاد صوفی

مختصری دربارهٔ آقای فرهاد صوفی (فِرِد صوفی) یکی از نامزدهای ایرانی گزینش ۲۵ مهاجر نمونهٔ کانادا در سال ۲۰۱۶ این مطلب در ویژه‌نامهٔ «رسانهٔ همیاری» دربارهٔ انتخاب مهاجران نمونهٔ کانادا در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است. برای اطلاعات بیشتر دربارهٔ رأی‌گیری گزینش مهاجران نمونهٔ کانادا در سال ۲۰۱۶ ویژه‌نامهٔ «رسانهٔ همیاری» را بخوانید. گفت‌وگوی اختصاصی «رسانهٔ همیاری» با ایشان را نیر می‌توانید در اینجا بخوانید.   در سال ۱۹۷۴ پس از مهاجرت به کانادا در سن ۲۲ سالگی، فرد…

بیشتر بخوانید