رفسنجانی: باقی یا فانی؟

رفسنجانی: باقی یا فانی؟

دکتر محرم آقازاده – ونکوور اکبر هاشمی رفسنجانی از آن دسته آدم‌هایی است که می‌توان گفت در گونهٔ خودش بی‌نظیر است. دست‌کم، این ویژه‌بودن را می‌توان بر اساس نگاه‌هایی که از بیرون به او می‌شود، درک کرد. مرگ رفسنجانی سبب شد از نو تفسیرهایی که از ایشان به دست داده می‌شد، نوسازی و در شمایلی نوتر ابراز شود. واکنش به مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی در میان طیف وسیعی از مردم دارای جلوه‌های گوناگونی است. در…

بیشتر بخوانید

فراز و فرود یک آیت‌الله

فراز و فرود یک آیت‌الله

عنایت‌الله کشاورزی – ونکوور هاشمی رفت. خبر ساده بود، اما چونان آواری هولناک بر ملتی فروریخت. دست تردید، قلمش را به رنگ ناباوری آغشت و کشید سیمایی از بهت بر دیواری به بزرگی یک مملکت. مهم نیست که مخالف یا موافق هاشمی باشیم، بهت به یکسان در امواج اقیانوسش غرقه‌ات خواهد کرد. و در غیابش بسیاری، اگر نه همه، می‌پرسند، بالاخره هاشمی خوب بود یا بد؟ گویا واحد تحلیل سیاستمداران خوبی و بدی است. آنان…

بیشتر بخوانید

بحران اقتصادی و جامعهٔ دوقطبی‌شده

بحران اقتصادی و جامعهٔ دوقطبی‌شده

عنایت‌الله کشاورزی – ونکوور شاید بتوان از هزاران زاویه مارکس و مارکسیسم را به نقد کشید و به نقد جنبه‌های مختلفی از آن همت گمارد، اما یکی از سخنان مرکزی مارکس قابل انکار نیست؛ اینکه وضعیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل – اگر نگوئیم مهم‌ترین عامل – در تحولات اجتماعی است. آمریکایی که سمبل تموّل و رفاه بود، در پی بحران‌های پی‌در‌پی اقتصادی فقیرتر می‌شود و میلیون‌ها آمریکایی که به زندگی فاخرانه عادت کرده بودند،…

بیشتر بخوانید

کشورهای غربی و پناهندگان

کشورهای غربی و پناهندگان

عنایت‌الله کشاورزی – ونکوور سلاح‌های ساخت آلمان در کردستان عراق چنان به وفور یافت می‌شوند که گویی شعبه‌ای از کارخانجات اسلحه‌سازی این کشور در آنجا آغاز به‌کار کرده‌ است. [منبع] هرچند این کشور پذیرای پناهندگان بسیاری بوده‌ است، این حقیقت که سلاح‌های آلمانی در فجایع خاورمیانه نقش مهمی‌ ایفا می‌کنند، قابل کتمان نیست. نقش ترکیه، آمریکا، روسیه، ایران و عربستان که مستقیماً در جنگ شرکت دارند، از این هم پررنگ‌تر است. سؤال اساسی که ذهن بسیاری…

بیشتر بخوانید