مشکلات تحصیلی ایرانیان در کانادا

مشکلات تحصیلی ایرانیان در کانادا

سودابه رفیعی – ونکوور این متن چکیده‌ای است از مشاهدات و تجربیات من از مشاغلى که داشته‌ام و تجربهٔ مادرى و بزرگ‌کردن فرزند در کانادا. در حال حاضر، به‌عنوان مشاور کاریابى با بسیارى از خانواده‌هاى ایرانی در ارتباطم و همچنین در کانادا و ایران سابقهٔ تدریس دارم. هدف از این نوشته، طرح مشکلی‌ است که فکر می‌کنم براى بسیارى از مهاجران ایرانى وجود دارد. سپس راهکارهایى براى حل مشکل ارائه خواهد شد. بدیهی است نگارنده…

بیشتر بخوانید