آموزش سواد مالی به کودکان (درس دوم) – برنامه‌ریزی برای پول‌خرج‌کردن

آموزش سواد مالی به کودکان (درس دوم) – برنامه‌ریزی برای پول‌خرج‌کردن

قسمت قبلی این مطلب را در اینجا بخوانید دکتر محرم آقازاده – کلگری اشاره برنامه‌ریزی دارای ماهیت آینده‌نگرانه است. یعنی با برنامه‌ریزی، شخص قصد می‌کند کاری را در آینده انجام دهد. برای آنکه افراد به برنامه‌ریزی‌کردن بها بدهند، نیاز به دانش و مهارت دارند. افرون بر این، برنامه‌ریزی برای فرد باید به مثابهٔ عادت فکری درآید. بنابراین می‌توان گفت، برنامه‌ریزی نیاز به دانش و مهارت دارد، ولی انجام‌دادن برنامه‌ریزی نیازمند آن است که شخص به آن…

بیشتر بخوانید

آموزش سواد مالی به کودکان

آموزش سواد مالی به کودکان

محرم آقازاده – کلگری چرا آموزش سواد مالی مهم است؟ اقتصاد از بنیان‌های اساسی زندگی است. توانایی مدیریت اقتصادی در زندگی شخصی و حرفه‌ای وابسته به دانش و مهارتی است که از سنین اولیهٔ کودکی شکل می‌گیرد. از این روست که برندهٔ جایزهٔ نوبل اقتصاد، پروفسور آمارتیاسن، بر این باور است که یادگیری سواد مالی در دورهٔ کودکی، نسل آیندهٔ جامعه را برای زندگی با توانایی مالی مطلوب آماده می‌سازد. بیشتر اقتصاددانان صاحب‌نام دنیا نظیر…

بیشتر بخوانید