سودایی و پریشان – خفته در مون مارتر

سودایی و پریشان – خفته در مون مارتر

حمیدرضا یعقوبی نهالی شکفته کنار نیل بود که در نهایت خود را به آتش کشید. ققنوسی که دیگر از خاکستر سر برنکرد، زیباچهره‌ای که به‌سال ۱۹۵۴ میلادی «دختر شایستهٔ» مصر لقب گرفت و در کنار اهرام خودنمایی کرد. به‌هنگامی که در پی شهرت و اعتبار هنری، قدم در جادهٔ موسیقی و سینما گذاشت، طعم هجرت به پاریس، عروس شهرهای دنیا، برایش دلنشین‌تر شد و سپس به هنگام ازدواج تابعیت فرانسه را گرفت. نقش پدرش در…

بیشتر بخوانید