سازشناسی موسیقی کلاسیک ایرانی (بخش دوم)

سازشناسی موسیقی کلاسیک ایرانی (بخش دوم)

بخش اول این مطلب را در اینجا بخوانید امیرحسین اسلامی میرآبادی* سازهای زهی زخمه‌ای (سه تار) در ادامهٔ مقالهٔ قبلی در شمارهٔ پنجم رسانهٔ همیاری، در این شماره نیز به توضیحی مختصر در مورد «سه‌تار» که جزو خانوادهٔ سازهای زهی زخمه‌ای است، خواهم پرداخت. سه‌تار این ساز در اجراهای موسیقی کلاسیک ایرانی بیشتر به صورت تک‌نوازی اجرا می‌شود. در واقع از آنجاکه حجم صدای این ساز زیاد نیست، بیشتر نوازندگان سه‌تار، ترجیح بر این دارند…

بیشتر بخوانید

سازشناسی موسیقی کلاسیک ایرانی (بخش اول)

سازشناسی موسیقی کلاسیک ایرانی (بخش اول)

امیرحسین اسلامی میرآبادی* مقدمه شناخت سازهای اقوام گوناگون در سراسر دنیا، همواره به شناخت موسیقی آنان کمک بسیاری می‌کند. چرا که عوامل فیزیکی اجرای موسیقی هر منطقه، سازها می‌باشند و در حقیقت عامل انتقال صوت از ذهن نوازنده به گوش شنونده، چیزی جز سازها نیست. در همین راستا شناخت سازهای موسیقی کلاسیک ایرانی می‌تواند کمک شایانی به شناخت هر چه بیشتر این‌گونه از موسیقی نماید. رده‌بندی کلی سازهای موسیقی کلاسیک ایرانی سازها به‌طور کلی می‌توانند…

بیشتر بخوانید