یک ایرانی-کانادایی به‌جرم نقض مقررات تحریم علیه ایران در آمریکا به زندان محکوم شد

یک ایرانی-کانادایی به‌جرم نقض مقررات تحریم علیه ایران در آمریکا به زندان محکوم شد

به گفتهٔ وزارت دادگستری آمریکا، علیرضا پارسا، شهروند ۴۵ سالهٔ ایرانی-کانادایی، به‌جرم نقض مقررات تحریم علیه ایران به ۳ سال زندان محکوم شده است. به گزارش رسانهٔ همیاری، علیرضا پارسا در ژانویهٔ گذشته در دادگاهی در نیویورک محکوم شد. دادستانی کل آمریکا گفته است پارسا به‌مدت ۶ سال و از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ از طریق شرکتش در ایران با نام توان پایش ماد، مکرراً قوانین کنترل صادرات را نقض کرده و به نهادهای ایرانی…

بیشتر بخوانید