زبان مادری: زبان قلب و ذهن

زبان مادری: زبان قلب و ذهن

دکتر محرم آقازاده – ونکوور روز ۲۱ فوریه از طرف یونسکو به‌عنوان روز جهانی زبان مادری نام‌گذاری شده‌ است. نام‌گذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۹ به‌منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده‌ است. درآمد یادگیری زبان مادری و آموختن به‌زبان مادری، از دیدگاه سازمان ملل متحد، حق طبیعی هر کسی است. این حق، مانند حقِ داشتن سرپناه، حقِ داشتن وطن و حقِ زندگی در صلح است. وقتی از زبان…

بیشتر بخوانید