‏دیجیتال یا کاغذی، مسئله این است!

‏دیجیتال یا کاغذی، مسئله این است!

از زمانی که دست چپ و راستم را شناختم، همیشه حس خاصی نسبت به کاغذ داشته‌ام. چه کاغذ سپیدی که قرارست خودم سیاهش کنم و چه کاغذی که از زیر دستگاه چاپ درآمده و به‌شکل کتاب، مجله یا روزنامه می‌توانم دست بگیرم و بخوانمش و حتی ببویمش. هنوز که هنوزست نتوانسته‌ام با خواندن کتاب الکترونیکی کنار بیایم حتی با وجود دستگاه‌هایی که مخصوص خواندنِ کتاب‌اند، صفحه‌ای مات دارند و با تغییر اندازهٔ فونت در چشم‌برهم‌زدنی…

بیشتر بخوانید