حقوق و مسئولیت‌های بیماران و دریافت‌کنندگان خدمات سلامت در کانادا

حقوق و مسئولیت‌های بیماران و دریافت‌کنندگان خدمات سلامت در کانادا

دکتر سودابه جولایی مقدمه: همهٔ ما در طول زندگی تجربهٔ بیمارشدن خود یا یکی از نزدیکانمان را داشته‌ایم. پذیرش بیماری و شوک ناشی از آن از یک‌سو و چالش‌هایی که به‌محض ورود به سیستم بهداشتی با آن مواجه می‌شویم از سوی دیگر، گاهی بیمار و خانواده را دچار سردرگمی می‌کند. با یادگیری بیشتر در مورد حقوق خود به‌عنوان بیمار، می‌توانیم کنترل بیشتری بر مراقبت از خود داشته باشیم. دریافت اطلاعات از منابع موثق گوناگون و…

بیشتر بخوانید