رجینالد ابری فسندن

رجینالد ابری فسندن

«قهرمان مهجور» کانادایی – برقرارکنندهٔ نخستین ارتباط دوسویهٔ رادیویی ترجمه و تلخیص: زهرا آهن‌بر – ایران ششم اکتبر ۱۸۶۶ سالروز تولد رجینالد ابری فسندن (Reginald Aubrey Fessenden)، مخترع سخت‌کوش و نابغهٔ کانادایی است که از همان دوران نوجوانی استعداد خود را با دست یافتن به جایگاه تدریس ریاضیات در ۱۴ سالگی نشان داد و پس از آن با پشتکار فراوان توانست برای خودش جایی در تیم توماس ادیسون مخترع نام‌آور آمریکایی پیدا کند. در تاریخ،…

بیشتر بخوانید