روشی شخصی برای بیمه‌کردن وام مسکن

روشی شخصی برای بیمه‌کردن وام مسکن

سیما میرزاآقایی قرارداد وام خرید مسکن احتمالاً بزرگ‌ترین تعهد مالی شما در کل زندگی‌تان است. تضمین این تعهد در مقابل فراز و نشیب‌هایی که زندگی به‌ناچار در مسیر شما قرار خواهد داد، به‌معنی مدیریت درستِ ریسک است. در بسیاری از موارد، وام‌گیرندگان تصور می‌کنند که این ضمانت مهم حتماً باید از مؤسسهٔ وام‌دهنده خریداری شود. در صورتی‌که این پیش‌فرض درست نیست. پیش از آنکه بیمهٔ موسسهٔ وام‌دهنده را بپذیرید، گزینه‌های مختلف خود را بررسی کنید….

بیشتر بخوانید