برقراری ارتباط بین پلیس ایران و کانادا، دلیل حذف نام خاوری از وب‌سایت اینترپل

برقراری ارتباط بین پلیس ایران و کانادا، دلیل حذف نام خاوری از وب‌سایت اینترپل

سخنگوی پلیس ایران گفت علی‌رغم حذف نام خاوری از وب‌سایت اینترپل، اعلان قرمز هنوز به قوت خود باقی است و از لیست اینترپل حذف نشده است و از نظر قانونی و حقوقی در سیستم های داخلی پلیس اینترپل که با یکدیگر ارتباط دارند تحت تعقیب بودن ایشان پابرجا است. یه‌گزارش رسانهٔ همیاری به نقل از ایرنا، او افزود: «متهمینی که تحت تعقیب بوده و محل اقامتشان معلوم نیست از سوی سازمان اینترپل برای آن‌ها اعلان قرمز صادر…

بیشتر بخوانید