جو کپیلانو

جو کپیلانو

ترجمه و تلخیص: زهرا آهن‌بر سواپولاک (۱۸۵۴-۱۹۱۰)، یا همان جو کاپیلانو، رهبر بومیان اسکوامیش بود که سال‌ها برای احقاق حقوق و حفاظت از سبک زندگی مردم بومی جنگید. سواپولاک در سال ۱۸۵۰، زمانی متولد شد که مردم قبیلهٔ اسکوامیش هنوز بر اساس آیین‌های سنتی‌شان زندگی می‌کردند. زندگی او بیانگر تغییرات عظیمی بود که با ورود اروپاییان به سرزمین‌های قبیله‌اش در نیمهٔ دوم قرن نوزدهم اتفاق افتاد. اطلاعات بسیار کمی از سال‌های اولیهٔ زندگی کپیلانو وجود…

بیشتر بخوانید