پاسخ صحیح و برندهٔ جایزهٔ مسابقهٔ شمارهٔ ۲۳ اعلام شد

پاسخ صحیح و برندهٔ جایزهٔ مسابقهٔ شمارهٔ ۲۳ اعلام شد

با سپاس از همهٔ خوانندگانی که در مهلت مقرر در مسابقهٔ بیست‌وسومین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» شرکت کردند، جواب صحیح به‌شرح زیر اعلام می‌شود: سؤال مسابقه: در این شماره آگهی‌های قابل کلیک در نسخهٔ دیجیتال، با نماد زیر مشخص شده‌اند: در یکی از آگهی‌‌های قابل کلیکِ این شماره، تیزر ویدیویی مربوط به چند برنامهٔ یکی از گروه‌های هنری باسابقهٔ شهر ونکوور در چندین سال گذشته قرار داده شده است. آخرین تاریخی که به‌صورت زیرنویس در این…

بیشتر بخوانید

دو بلیت رایگان یک رویداد فرهنگی هدیهٔ بیست‌و چهارمین شمارهٔ رسانهٔ همیاری

دو بلیت رایگان یک رویداد فرهنگی هدیهٔ بیست‌و چهارمین شمارهٔ رسانهٔ همیاری

سؤال مسابقه: در این شماره آگهی‌های قابل کلیک در نسخهٔ دیجیتال، با نماد زیر مشخص شده‌اند: در یکی از آگهی‌‌های قابل کلیکِ این شماره، تیزر ویدیویی مربوط به برنامه‌ای فرهنگی پخش می‌شود. نام هنرمند میهمان این برنامه چیست؟ پاسخ را پیدا کنید و شمارهٔ صفحهٔ آگهی را همراه با نام کامل و تلفن تماس خود به آدرس ایمیل contest@hamyaari.ca ارسال نمایید تا در قرعه‌کشیِ دریافت دو بلیت رایگان از طرفِ برگزارکنندهٔ آن رویداد فرهنگی، شرکت…

بیشتر بخوانید

پاسخ صحیح و برندهٔ جایزهٔ مسابقهٔ شمارهٔ ۲۲ اعلام شد

پاسخ صحیح و برندهٔ جایزهٔ مسابقهٔ شمارهٔ ۲۲ اعلام شد

با سپاس از همهٔ خوانندگانی که در مهلت مقرر در مسابقهٔ بیست‌ویکمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» شرکت کردند، جواب صحیح به‌شرح زیر اعلام می‌شود: سؤال مسابقه: در این شماره آگهی‌های قابل کلیک در نسخهٔ دیجیتال، با نماد زیر مشخص شده‌اند: در یکی از آگهی‌‌های قابل کلیکِ این شماره، تیزر ویدیویی یک رویداد هنری قرار داده شده است که با کلیک روی آگهی، نمایش داده می‌شود. آگهی را پیدا کنید و شمارهٔ صفحه آن را همراه با…

بیشتر بخوانید

دو بلیت رایگان یک رویداد فرهنگی هدیهٔ بیست‌و سومین شمارهٔ رسانهٔ همیاری

دو بلیت رایگان یک رویداد فرهنگی هدیهٔ بیست‌و سومین شمارهٔ رسانهٔ همیاری

سؤال مسابقه: در این شماره آگهی‌های قابل کلیک در نسخهٔ دیجیتال، با نماد زیر مشخص شده‌اند: در یکی از آگهی‌‌های قابل کلیکِ این شماره، تیزر ویدیویی مربوط به چند برنامهٔ یکی از گروه‌های هنری باسابقهٔ شهر ونکوور در چندین سال گذشته قرار داده است. آخرین تاریخی که به‌صورت زیرنویس در این ویدیو نمایش داده می‌شود مربوط به چه سالی است؟ پاسخ را پیدا کنید و شمارهٔ صفحهٔ آگهی را همراه با نام کامل و تلفن…

بیشتر بخوانید

پاسخ صحیح و برندهٔ جایزهٔ مسابقهٔ شمارهٔ ۲۱ اعلام شد

پاسخ صحیح و برندهٔ جایزهٔ مسابقهٔ شمارهٔ ۲۱ اعلام شد

با سپاس از همهٔ خوانندگانی که در مهلت مقرر در مسابقهٔ بیست‌ویکمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» شرکت کردند، جواب صحیح به‌شرح زیر اعلام می‌شود: سؤال مسابقه: در این شماره آگهی‌های قابل کلیک در نسخهٔ دیجیتال، با نماد زیر مشخص شده‌اند: در یکی از آگهی‌‌های قابل کلیکِ این شماره، تیزر ویدیویی یک رویداد هنری قرار داده شده است که با کلیک روی اگهی، نمایش داده می‌شود. آگهی را پیدا کنید و شمارهٔ صفحه آن را همراه با…

بیشتر بخوانید

دو بلیت رایگان یک رویداد فرهنگی هدیهٔ بیست‌و دومین شمارهٔ رسانهٔ همیاری

دو بلیت رایگان یک رویداد فرهنگی هدیهٔ بیست‌و دومین شمارهٔ رسانهٔ همیاری

سؤال مسابقه: در این شماره آگهی‌های قابل کلیک در نسخهٔ دیجیتال، با نماد زیر مشخص شده‌اند: در یکی از آگهی‌‌های قابل کلیکِ این شماره، تیزر ویدیویی یک رویداد هنری قرار داده شده است که به‌طور خودکار پس از ورق‌زدن نشریه و رسیدن به آگهی مورد نظر، نمایش داده می‌شود. آگهی را پیدا کنید و شمارهٔ صفحه آن را همراه با نام کامل و تلفن تماس خود به آدرس ایمیل contest@hamyaari.ca ارسال نمایید تا در قرعه‌کشیِ…

بیشتر بخوانید

پاسخ صحیح و برندهٔ جایزهٔ مسابقهٔ شمارهٔ ۲۰ اعلام شد

پاسخ صحیح و برندهٔ جایزهٔ مسابقهٔ شمارهٔ ۲۰ اعلام شد

با سپاس از همهٔ خوانندگانی که در مهلت مقرر در مسابقهٔ بیستمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» شرکت کردند، جواب صحیح به‌شرح زیر اعلام می‌شود: سؤال مسابقه: در این شماره آگهی‌های قابل کلیک در نسخهٔ دیجیتال، با نماد زیر مشخص شده‌اند: در یکی از آگهی‌‌های قابل کلیکِ این شماره، سؤالی برای نظرسنجی قرار داده شده است که با کلیک روی آگهی نمایش داده می‌شود. در این نظرسنجی شرکت کنید و پاسخ‌هایتان را همراه با نام کامل و…

بیشتر بخوانید

جایزهٔ ۵۰ دلاری در بیست‌ویکمین شمارهٔ رسانهٔ همیاری

جایزهٔ ۵۰ دلاری در بیست‌ویکمین شمارهٔ رسانهٔ همیاری

سؤال مسابقه: در این شماره آگهی‌های قابل کلیک در نسخهٔ دیجیتال، با نماد زیر مشخص شده‌اند: در یکی از آگهی‌‌های قابل کلیکِ این شماره، تیزر ویدیویی یک رویداد هنری قرار داده شده است که با کلیک روی اگهی، نمایش داده می‌شود. آگهی را پیدا کنید و شمارهٔ صفحه آن را همراه با نام کامل و تلفن تماس خود به آدرس ایمیل contest@hamyaari.ca ارسال نمایید تا در قرعه‌کشیِ دریافت کارت هدیهٔ ۵۰ دلاری از طرفِ برگزارکنندهٔ…

بیشتر بخوانید

پاسخ صحیح و برندهٔ جایزهٔ مسابقهٔ شمارهٔ ۱۹ اعلام شد

پاسخ صحیح و برندهٔ جایزهٔ مسابقهٔ شمارهٔ ۱۹ اعلام شد

با سپاس از همهٔ خوانندگانی که در مهلت مقرر در مسابقهٔ نوزدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» شرکت کردند، جواب صحیح به‌شرح زیر اعلام می‌شود: سؤال مسابقه: در این شماره آگهی‌های قابل کلیک در نسخهٔ دیجیتال، با نماد زیر مشخص شده‌اند: در چند آگهی‌ قابل کلیک این شماره بیش از یک لینک متمایز قرار داده شده است و هر کدام از لینک‌ها صفحهٔ متفاوتی را باز می‌کنند. آگهی‌ها را بیابید و همراه با شمارهٔ صفحاتشان و نیز…

بیشتر بخوانید

جایزهٔ ۵۰ دلاری در بیستمین شمارهٔ رسانهٔ همیاری

جایزهٔ ۵۰ دلاری در بیستمین شمارهٔ رسانهٔ همیاری

سؤال مسابقه: در این شماره آگهی‌های قابل کلیک در نسخهٔ دیجیتال، با نماد زیر مشخص شده‌اند: در یکی از آگهی‌‌های قابل کلیکِ این شماره، سؤالی برای نظرسنجی قرار داده شده است که با کلیک روی آگهی نمایش داده می‌شود. در این نظرسنجی شرکت کنید و پاسخ‌هایتان را همراه با نام کامل و تلفن تماس خود به آدرس ایمیل contest@hamyaari.ca ارسال نمایید تا در قرعه‌کشی دریافت کارت هدیهٔ ۵۰ دلاری شرکت کنید. برای مشاهدهٔ نسخهٔ دیجیتال اینجا…

بیشتر بخوانید
1 2 3 5