انواع بیمهٔ عمر؛ دوره‌ای و مادام‌العمر

انواع بیمهٔ عمر؛ دوره‌ای و مادام‌العمر

سیما میرزا‌آقایی – ونکوور برنامه توسط شرکت اینوسترز گروپ رشدکردن ←  محافظت‌کردن ←  پس‌اندازکردن ←  بهره‌بردن ← تقسیم‌کردن ترم یا مادام‌العمر – کدام برای شما مناسب است؟ نوع بیمهٔ عمر مورد نیاز شما بستگی به نیازهای ویژه و مرحلهٔ زندگی شما دارد و در طول زمان می‌تواند تغییر کند. دو نوع بیمهٔ عمر در بازار موجود است: بیمهٔ عمر دوره‌ای (ترم) و بیمهٔ عمر مادام‌العمر. این دو نوع بیمه خیلی متفاوت‌اند. مشاور شما در اینوسترز…

بیشتر بخوانید

برنامه‌ریزی برای شرایط پیش‌بینی‌نشده

برنامه‌ریزی برای شرایط پیش‌بینی‌نشده

سیما میرزاآقایی برنامه‌ریزی برای ادامهٔ کسب‌وکار، کلید اصلی برای حفظ آن چیزی است که شما ساخته‌اید. نکات کلیدی: یک برنامه برای ادامهٔ کسب‌وکار که متناسب با نیازهای ویژهٔ کسب‌وکار شما طراحی شده باشد، در ادامهٔ موفقیت شما در شرایط پیش‌بینی‌نشده اهمیت حیاتی دارد. حفاظت از خودتان در جهت حفاظت از کسب‌وکارتان به روش‌های متعددی ممکن است، از جمله بیمهٔ بیماری‌های وخیم، بیمهٔ ازکارافتادگی، و بیمهٔ حفاظت از طلبکار. اگر سؤالی درمورد برنامه‌ریزی برای ادامهٔ کسب‌وکار…

بیشتر بخوانید

مدیریت پول

مدیریت پول

آبشاری‌کردن بیمهٔ عمر (Cascading Life Insurance) برای فرزندان است.   سیما میرزاآقایی به‌عنوان یک پدر، مادر، پدربزرگ، یا مادربزرگ، شما مایلید ثروت‌تان را به‌بهترین وجه و به‌شکلی که برای فرزندان یا نوه‌هایتان مفیدتر و البته مقرون‌به‌صرفه‌ترین شکل از لحاظ مالیاتی می‌باشد، به آن‌ها منتقل کنید. با خرید یک بیمه‌نامهٔ UL یا بیمهٔ عمر مادام‌العمر (whole life or universal life policy) روی عمر فرزند یا نوهٔ خود، می‌توانید پول خود را در قالب بیمه‌نامهٔ عمر با تأخیر…

بیشتر بخوانید