دربارهٔ مبدع کانادایی بازی بسکتبال چه می‌دانید؟

دربارهٔ مبدع کانادایی بازی بسکتبال چه می‌دانید؟

به بهانهٔ‌ صدوپنجاه‌وپنجمین سالگرد زادروز جیمز نای‌اسمیت ترجمه و تلخیص: زهرا آهن‌بر – ایران جیمز نای‌اسمیت در ۶ نوامبر ۱۸۶۱ در المونت، در استان انتاریوی کانادا از پدر و مادری اسکاتلندی متولد شد. او پزشک، معلم تربیت‌بدنی، کشیش، مربی ورزش و مخترع بود. او بود که در سال ۱۸۹۱ برای اولین بار ورزش بسکتبال را ابداع کرد و سپس به‌تنهایی اولین کتاب قوانین بسکتبال را به رشتهٔ تحریر درآورد و برنامهٔ بسکتبال دانشگاه کانزاس را…

بیشتر بخوانید