شرکت در کلاس‌های «مدیریت خشم»، جریمهٔ مرد ایرانی ساکن ادمونتون برای حمله‌ورشدن به رئیس همسرش

شرکت در کلاس‌های «مدیریت خشم»، جریمهٔ مرد ایرانی ساکن ادمونتون برای حمله‌ورشدن به رئیس همسرش

دادگاه استانی آلبرتا، به یک مرد ایرانی ساکن ادمونتون دستور داده است که در کلاس‌های مدیریت خشم شرکت کند. این دستور به‌دنبال حملهٔ «خشمگینانه» او به رئیس همسرش داده شده است. به‌گزارش رسانهٔ همیاری به‌نقل از نشنال پست، مجازات این مرد ایرانی ۳۹ ساله، پس از پذیرفتن اتهامات وارده که به‌طور واضح ناشی از تفاوت فرهنگ‌ها بوده است، تعلیق شد و او به مدت ۱۸ ماه تحت نظر خواهد بود.  کرک مک‌دانلد، قاضی پرونده، خطاب به او…

بیشتر بخوانید