رفسنجانی: باقی یا فانی؟

رفسنجانی: باقی یا فانی؟

دکتر محرم آقازاده – ونکوور اکبر هاشمی رفسنجانی از آن دسته آدم‌هایی است که می‌توان گفت در گونهٔ خودش بی‌نظیر است. دست‌کم، این ویژه‌بودن را می‌توان بر اساس نگاه‌هایی که از بیرون به او می‌شود، درک کرد. مرگ رفسنجانی سبب شد از نو تفسیرهایی که از ایشان به دست داده می‌شد، نوسازی و در شمایلی نوتر ابراز شود. واکنش به مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی در میان طیف وسیعی از مردم دارای جلوه‌های گوناگونی است. در…

بیشتر بخوانید

فراز و فرود یک آیت‌الله

فراز و فرود یک آیت‌الله

عنایت‌الله کشاورزی – ونکوور هاشمی رفت. خبر ساده بود، اما چونان آواری هولناک بر ملتی فروریخت. دست تردید، قلمش را به رنگ ناباوری آغشت و کشید سیمایی از بهت بر دیواری به بزرگی یک مملکت. مهم نیست که مخالف یا موافق هاشمی باشیم، بهت به یکسان در امواج اقیانوسش غرقه‌ات خواهد کرد. و در غیابش بسیاری، اگر نه همه، می‌پرسند، بالاخره هاشمی خوب بود یا بد؟ گویا واحد تحلیل سیاستمداران خوبی و بدی است. آنان…

بیشتر بخوانید