سومین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

سومین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید با مطالب و آثاری از: دکتر رضا آران، زهرا آهن‌بر، یلدا احمدوند، امیرحسین اسلامی میرآبادی، امیر باجه‌کیان، رژیا پرهام، بنفشه حجازی، دکتر امین حسنی، دکتر حمیدرضا رضازاده، تالین ساهاکیان، اوژن شیراوژن، مریم عابدی، ژوبین غازیانی، علیرضا فدایی، دکتر مهسا فرشچی، صدیقه فیروزی، هومن کبیری پرویزی، عنایت کشاورزی، مسعود لطفی، داود مرزآرا، دکتر فرشته وزیری‌نسب، حمیدرضا یعقوبی. نقاشی روی جلد در ارتباط با گفت‌وگوی این شماره و اثر اوژن شیراوژن است….

بیشتر بخوانید

گیره‌های طلایی

گیره‌های طلایی

فوزیه رجبی- ونکوور چند روزی به بازشدن مدرسه‌ها و آمدن پاییز مانده بود. این را قاصدک‌های پریشان که در گوشه و کنار حیاط دیده می‌شدند، خبر آورده بودند. مادر توی ایوان پشت به حیاط نشسته بود. صندوق بزرگ چوبی را باز کرده بود و بقچه‌های لباس را کنار دستش می‌چید. صندوق آ‌ن‌قدر بزرگ بود که من و سه خواهرم راحت توی آن جا می‌شدیم و مهمان‌بازی راه می‌انداختیم. البته هر وقت خالی می‌شد و این…

بیشتر بخوانید