ارتباط مشارکت جمعی و سرمایهٔ اجتماعی (قسمت دوم)

ارتباط مشارکت جمعی و سرمایهٔ اجتماعی (قسمت دوم)

قسمت قبلی این مطلب را در اینجا بخوانید دکتر مهدی راسل – ونکوور در مطلب قبلی به اختصار مفهوم سرمایهٔ اجتماعی را مرور کردیم، و یادآور شدیم که سرمایهٔ اجتماعی بسترساز ایجاد توسعهٔ انسانی و اقتصادی است، و جزء مهمی‌ از زندگی انسان به‌عنوان موجودی اجتماعی محسوب می‌شود. برای روشن‌شدن اهمیت سرمایهٔ اجتماعی، به‌صورت گذرا ابعاد آن را ذکر می‌کنیم: ۱- اعتماد: از مهم‌ترین ابعاد سرمایهٔ اجتماعی، اعتماد در سطوح مختلف یک جامعه است. این…

بیشتر بخوانید

ارتباط مشارکت جمعی و سرمایهٔ اجتماعی

ارتباط مشارکت جمعی و سرمایهٔ اجتماعی

قسمت اول دکتر مهدی راسل – ونکوور انسان همواره در پی ایجاد ثبات و امنیت بیشتر برای بقای خود بوده است. اما از آنجا که انسان موجودی اجتماعی‌ است، این هدف را در قالب توسعهٔ جوامع خود دنبال نموده است. چه در جوامع اولیه که قبایل، ایلات و عشایر به‌عنوان کانون اجتماعی مردم باعث امنیت و بقای آنان شده و چه در دوران پیشرفت صنعتی که جوامع مدرن تشکل یافته و حرکت‌های اجتماعی و مدنی…

بیشتر بخوانید

پیام تغییر

پیام تغییر

امیر باجه‌کیان امروز که این نوشته را می‌نویسم پنج ماه از انتخابات سراسری می‌گذرد. انتخابی برای تغییر. برای بسیاری از ما که با سوگند شهروندی کانادایی شده‌ایم، رأی‌دادن شاید واقعی‌ترین نشانهٔ احساس تعلق به خانهٔ جدید باشد. اما این تنها آغاز راه است. ما بودیم که خواستارِ تغییر شدیم. ما بودیم که همراهِ تغییر شدیم. ما از خوان اول شهروندی گذشتیم. اکنون که با تغییر دولت نیاز به واکنش سریع از میان رفته است، صحنه را…

بیشتر بخوانید