نام ایران در تازه‌ترین گزارش دولت کانادا دربارهٔ «تهدیدهای تروریستی علیه کانادا»

نام ایران در تازه‌ترین گزارش دولت کانادا دربارهٔ «تهدیدهای تروریستی علیه کانادا»

تازه‌ترین گزارش وزارت «امنیت عمومی و آمادگی در برابر شرایط اضطراری» کانادا دربارهٔ «تهدیدهای تروریستی علیه کانادا» با تأخیر منتشر شد و نام ایران بار دیگر در این گزارش به چشم می‌خورد. به‌گزارش رسانهٔ همیاری در این گزارش ۳۲ صفحه‌ای، اصلی‌ترین تهدید تروریستی علیه کانادا از جانب کسانی‌ دانسته شده است که تحت تأثیر ایدئولوژی‌های افراطی برای انجام حملات قرار گرفته‌اند. در این گزارش که دو هفته پس از تلاش نافرجام برای حملهٔ انتحاری در انتاریو تحت…

بیشتر بخوانید