اعتصاب آموزگاران بی‌سی تابستان ۲۰۱۴ (بخش یکم)

اعتصاب آموزگاران بی‌سی تابستان ۲۰۱۴ (بخش یکم)

دکتر ناهید غنی خوانندگان گرامی، به ویژه مادران و پدران، این گزارش را با حوصله تا انتها بخوانید. آمار و ارقام و تاریخ های زیادی در گزارش می‌بینید که اگر چه ممکن است از حوصلهٔ شما خارج باشد، اما از حقیقت تلخی خبر می‌دهد که پویایی جامعهٔ بریتیش کلمبیا را می‌طلبد تا از بروز بحران آموزش دولتی که هم‌اینک در آمریکا در جریان است، جلوگیری شود. استان بریتیش کلمبیا نسبت به سایر استان‌ها از بودجهٔ…

بیشتر بخوانید