توپ شلیک ساعت ۹

توپ شلیک ساعت ۹

ترجمه و تلخیص: زهرا آهن‌بر اگر به پیاده‌رَوی در مسیر سی‌وال دور استنلی پارک ونکوور علاقه‌مند باشید، در کرانهٔ شرقی پارک و در کنار آب به اتاقکی سرپوشیده با دیوارهایی مشبک فلزی می‌رسید. به‌دلیل محل قرارگیری این اتاقک در حاشیهٔ پیاده‌رویی فرعی، بسیاری از گردشگران و رهگذران متوجهِ آن نمی‌شوند. از این روست که اگر از بسیاری از ساکنین ونکوور، به‌ویژه تازه‌مهاجران، دربارهٔ «توپ شلیک ساعت ۹» بپرسید، اغلب نمی‌توانند به این پرسش پاسخ دهند….

بیشتر بخوانید