سلسله داستان‌های مهاجرت به کانادا – ویزای کار پس از تحصیل

سلسله داستان‌های مهاجرت به کانادا  – ویزای کار پس از تحصیل

امیرحسین توفیق – ونکوور مرجان از طریق یکی از دوستانش با یک مشاور مهاجرت در استان آلبرتا آشنا شد و برای گرفتن پذیرش و ویزای تحصیلی با ایشان وارد قرارداد شد. پس از آن، لیست مدارک مورد نیاز برای این برنامه را از مشاور مهاجرت دریافت و نسبت به آماده‌سازی آن‌ها اقدام کرد. او تمامی مدارک مورد نیاز را طبق درخواست مشاور مهاجرت و الزامات این برنامه، ظرف یک ماه و نیم آماده و برای ایشان…

بیشتر بخوانید