هجدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

هجدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. ‍با مطالب و آثاری از: دکتر محرم آقازاده، زهرا آهن‌بر، یلدا احمدوند، رژیا پرهام، امیرحسین توفیق،  زهرا جناب، رحمان چوپانی، زهرا ذاکری، علیرضا روشن، تالین ساهاکیان، شهریار سپهریان مقدم، موسی سرآمد، سام م. سرابی، دکتر شیرین شاد، لادن صحرایی، امید…

بیشتر بخوانید

هفدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

هفدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید همراه با پروندهٔ ویژهٔ بررسی تأثیرات انتخاب دونالد ترامپ بر اوضاع سیاسی، اقتصادی و مهاجرتی کانادا از دیدگاه صاحب‌نظران و گفت‌وگوی اختصاصی با خانم‌ها فرزانه بامنی و رزا جعفری دو نامزد ایرانی انتخابات شورای شهر وست ونکوور. نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. ‍با مطالب و…

بیشتر بخوانید

شانزدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

شانزدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید همراه با پروندهٔ ویژهٔ بررسی عملکرد یک‌سالهٔ دولت جاستین ترودو از دیدگاه صاحب‌نظران و گفت‌وگوی اختصاصی با مسعود بهنود. نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. با مطالب و آثاری از: دکتر محرم آقازاده، یلدا احمدوند، کیقباد اسماعیل‌پور، امیر باجه‌کیان، سامان بدخش، دکتر امیر بهکیش، رژیا پرهام،…

بیشتر بخوانید

پانزدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

پانزدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. با مطالب و آثاری از: دکتر محرم آقازاده، زهرا آهن‌بر، یلدا احمدوند، دکتر مریم اسحاقی، امیر بهکیش، رژیا پرهام، امیرحسین توفیق، زهرا جناب، دکتر امین حسنی، دکتر امیرعلی دولتشاهی، دکتر حمیدرضا رضازاده، دکتر امیرعباس روایی، تالین ساهاکیان، سامان شریعتی، غزال…

بیشتر بخوانید

چهاردهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

چهاردهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. با مطالب و آثاری از: دکتر محرم آقازاده، زهرا آهن‌بر، یلدا احمدوند، فرزانه بابایی، امیر بهکیش، احسان پارسی، رژیا پرهام، امیرحسین توفیق، زهرا جناب، دکتر امین حسنی، اعظم داوریان، دکتر امیرعلی دولتشاهی، دکتر حمیدرضا رضازاده، دکتر امیرعباس روایی، تالین ساهاکیان،…

بیشتر بخوانید

سیزدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

سیزدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. با مطالب و آثاری از: دکتر محرم آقازاده، زهرا آهن‌بر، یلدا احمدوند، رژیا پرهام، امیرحسین توفیق، کافیه جلیلیان، زهرا جناب، دکتر امین حسنی، دکتر امیرعلی دولتشاهی، علی‌اصغر راشدان، دکتر حمیدرضا رضازاده، دکتر امیرعباس روایی، تالین ساهاکیان، افشین سبوکی، اوژن شیراوژن،…

بیشتر بخوانید

دوازدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

دوازدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. با مطالب و آثاری از: دکتر محرم آقازاده، زهرا آهن‌بر، یلدا احمدوند، دکتر مریم اسحاقی، رژیا پرهام، امیرحسین توفیق، زهرا جناب، دکتر امیرعلی دولتشاهی، تالین ساهاکیان، دکتر فرهاد صبا، غزال صحرایی، لادن صحرایی، ژوبین غازیانی، سیما غفارزاده، منیژه غفاری، علیرضا…

بیشتر بخوانید

یازدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

یازدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. همچنین توجه شما را به نخستین مطلب دربارهٔ خرید و فروش املاک در صفحهٔ ۳۸ نشریه و نیز نخستین مطلب ارتباط تغذیه با درمان اضطراب و سلامت روان، در صفحهٔ ۱۹ نشریه جلب می‌کنیم. با مطالب و آثاری از: دکتر محرم آقازاده،…

بیشتر بخوانید

دهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

دهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. همچنین توجه شما را به نخستین مطلب مشاوره دربارهٔ مسائل خانوادگی در صفحهٔ ۳۷ نشریه جلب می‌کنیم. با مطالب و آثاری از: دکتر محرم آقازاده، زهرا آهن‌بر، یلدا احمدوند، رژیا پرهام، امیرحسین توفیق، زهرا جناب، سودابه رفیعی، تالین ساهاکیان، هومن شاهین‌فرد، دکتر فرهاد…

بیشتر بخوانید

نهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

نهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. همچنین توجه شما را به دومین مطلب آموزش زبان انگلیسی همراه با فایل ویدیویی در صفحهٔ ۴۰ نسخهٔ دیجیتال جلب می‌کنیم.  با مطالب و آثاری از: دکتر محرم آقازاده، زهرا آهن‌بر، یلدا احمدوند، رژیا پرهام، محمدطاهر پیک، امیرحسین توفیق، رحمان چوپانی، دکتر حمیدرضا رضازاده،…

بیشتر بخوانید
1 2 3 4 5