دوازدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

دوازدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. با مطالب و آثاری از: دکتر محرم آقازاده، زهرا آهن‌بر، یلدا احمدوند، دکتر مریم اسحاقی، رژیا پرهام، امیرحسین توفیق، زهرا جناب، دکتر امیرعلی دولتشاهی، تالین ساهاکیان، دکتر فرهاد صبا، غزال صحرایی، لادن صحرایی، ژوبین غازیانی، سیما غفارزاده، منیژه غفاری، علیرضا…

بیشتر بخوانید

یازدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

یازدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. همچنین توجه شما را به نخستین مطلب دربارهٔ خرید و فروش املاک در صفحهٔ ۳۸ نشریه و نیز نخستین مطلب ارتباط تغذیه با درمان اضطراب و سلامت روان، در صفحهٔ ۱۹ نشریه جلب می‌کنیم. با مطالب و آثاری از: دکتر محرم آقازاده،…

بیشتر بخوانید

دهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

دهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. همچنین توجه شما را به نخستین مطلب مشاوره دربارهٔ مسائل خانوادگی در صفحهٔ ۳۷ نشریه جلب می‌کنیم. با مطالب و آثاری از: دکتر محرم آقازاده، زهرا آهن‌بر، یلدا احمدوند، رژیا پرهام، امیرحسین توفیق، زهرا جناب، سودابه رفیعی، تالین ساهاکیان، هومن شاهین‌فرد، دکتر فرهاد…

بیشتر بخوانید

نهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

نهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. همچنین توجه شما را به دومین مطلب آموزش زبان انگلیسی همراه با فایل ویدیویی در صفحهٔ ۴۰ نسخهٔ دیجیتال جلب می‌کنیم.  با مطالب و آثاری از: دکتر محرم آقازاده، زهرا آهن‌بر، یلدا احمدوند، رژیا پرهام، محمدطاهر پیک، امیرحسین توفیق، رحمان چوپانی، دکتر حمیدرضا رضازاده،…

بیشتر بخوانید

هشتمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

هشتمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال این شماره، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. همچنین توجه شما را به نخستین مطلب آموزش زبان انگلیسی همراه با فایل ویدیویی در صفحهٔ ۴۰ نسخهٔ دیجیتال جلب می‌کنیم.  با مطالب و آثاری از: دکتر محمدرضا آران، محرم آقازاده، زهرا آهن‌بر، مهرداد آهن‌خواه، یلدا احمدوند، رژیا پرهام، امیرحسین توفیق، بنفشه…

بیشتر بخوانید

هفتمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

هفتمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال این شماره، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. همچنین در مطالب ویژهٔ چندرسانه‌ای در صفحات ۱۰، ۱۷ و ۴۲ نشریه امکان تماشای فایل‌های ویدیوئی و اسلاید شو، مستقیماً از داخل نسخهٔ دیجیتال فراهم آمده است.  با مطالب و آثاری از: دکتر محمدرضا آران، زهرا آهن‌بر، امیرحسین اسلامی میرآبادی، رژیا پرهام،…

بیشتر بخوانید

ششمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

ششمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال این شماره، قابلیت کلیک‌کردن بر روی تعدادی از آگهی‌ها فعال شده که برخی از آن‌ها به وب‌سایت آگهی‌دهندگان ارجاع می‌دهد و برخی دیگر فایلی ویدیویی را پخش می‌کنند. و همچنین در مطالب ویژهٔ چندرسانه‌ای در صفحات ۱۲، ۴۳ و ۵۱ نشریه امکان تماشای فایل‌های ویدیوئی و اسلاید شو، مستقیماً از داخل نسخهٔ دیجیتال…

بیشتر بخوانید

پنجمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

پنجمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال این شماره، قابلیت کلیک‌کردن بر روی تعدادی از آگهی‌ها فعال شده که برخی از آن‌ها به وب‌سایت آگهی‌دهندگان ارجاع می‌دهد و برخی دیگر فایلی ویدیویی را پخش می‌کنند. و همچنین در مطالب ویژهٔ چندرسانه‌ای در صفحات ۲۳ و ۵۱ نشریه امکان تماشای فایل ویدیوئی مستقیماً از داخل نسخهٔ دیجیتال فراهم آمده است. …

بیشتر بخوانید

چهارمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

چهارمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و ونکوور دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال این شماره، قابلیت کلیک‌کردن بر روی برخی از آگهی‌ها فعال شده و همچنین در مطلب ویژهٔ چندرسانه‌ای در صفحهٔ ۴۴ نشریه امکان تماشای فایل ویدیوئی مستقیماً از داخل نسخهٔ دیجیتال فراهم آمده است.  با مطالب و آثاری از: دکتر رضا آران، زهرا آهن‌بر، امیرحسین اسلامی میرآبادی، رژیا پرهام، دکتر سودابه جولایی،…

بیشتر بخوانید

ویژه‌نامهٔ انتخاب مهاجران نمونهٔ کانادا در سال ۲۰۱۶ منتشر شد

ویژه‌نامهٔ انتخاب مهاجران نمونهٔ کانادا در سال ۲۰۱۶ منتشر شد

 برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید برای شرکت در رأی‌گیری گزینش مهاجر نمونهٔ سال ۲۰۱۶ کانادا می‌توانید پس از مطالعهٔ راهنمای تصویری، با کلیک روی دکمهٔ Vote در صفحهٔ ۱۵ ویژه‌نامه مستقیماً به صفحهٔ ویژهٔ رأی‌گیری در وب‌سایت نشریهٔ Canadian Immigrant بروید. رأی‌گیری عمومی تا روز ۱۳ مهٔ ۲۰۱۶ ادامه خواهد داشت. ویژه‌نامهٔ انتخاب مهاجران نمونهٔ کانادا در سال ۲۰۱۶ همراه با بیوگرافی آقایان فرهاد صوفی و کیقباد اسماعیل‌پور نامزدهای ایرانی مقیم ونکوور منتشر شد. در…

بیشتر بخوانید
1 2 3 4 5