بیست‌ودومین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

بیست‌ودومین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید ویژهٔ پنجاهمین سالگرد درگذشت فروغ فرخزاد. نسخهٔ چاپی این شماره با کمی تأخیر تا شامگاه جمعه ۱۰ فوریه در فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی توزیع خواهد شد. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. ‍با مطالب و آثاری از: زهرا آهن‌بر، یلدا احمدوند، امیر باجه‌کیان، رژیا پرهام، امیرحسین توفیق، دکتر مهدی راسل، فوزیه رجبی، مرجان ریاحی، دکتر امیرعباس روائی، تالین ساهاکیان،…

بیشتر بخوانید

بیست‌ویکمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

بیست‌ویکمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید همراه با گفت‌وگوی اختصاصی با حامد بهداد در ونکوور. نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. ‍با مطالب و آثاری از: دکتر فرامرز آشنای قاسمی، دکتر محرم آقازاده، زهرا آهن‌بر، یلدا احمدوند، سویل ب. ک.، احسان پارسی، رژیا پرهام، امیرحسین توفیق، زهرا جناب، علی‌اصغر راشدان، دکتر امیرعباس روائی،…

بیشتر بخوانید

بیستمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

بیستمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. ‍با مطالب و آثاری از: دکتر محرم آقازاده، زهرا آهن‌بر، یلدا احمدوند، زهره بختیاری، رژیا پرهام، امیرحسین توفیق، زهرا جناب، دکتر امیرعباس روائی، مرجان ریاحی، تالین ساهاکیان، مینا سبزواری، شهریار سپهریان مقدم، مجتبی عابدی، ژوبین غازیانی، سیما غفارزاده، منیژه غفاری،…

بیشتر بخوانید

نوزدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

نوزدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید همراه با گزارش کامل جلسهٔ پرسش و پاسخ مجید جوهری، نمایندهٔ پارلمان فدرال کانادا و بیژن احمدی، رئیس هیئت مدیرهٔ کنگرهٔ ایرانیان کانادا، با ایرانیان ونکوور. نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. ‍با مطالب و آثاری از: مژگان آقاجانیان، دکتر محرم آقازاده، زهرا آهن‌بر، یلدا احمدوند،…

بیشتر بخوانید

هجدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

هجدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. ‍با مطالب و آثاری از: دکتر محرم آقازاده، زهرا آهن‌بر، یلدا احمدوند، رژیا پرهام، امیرحسین توفیق،  زهرا جناب، رحمان چوپانی، زهرا ذاکری، علیرضا روشن، تالین ساهاکیان، شهریار سپهریان مقدم، موسی سرآمد، سام م. سرابی، دکتر شیرین شاد، لادن صحرایی، امید…

بیشتر بخوانید

هفدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

هفدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید همراه با پروندهٔ ویژهٔ بررسی تأثیرات انتخاب دونالد ترامپ بر اوضاع سیاسی، اقتصادی و مهاجرتی کانادا از دیدگاه صاحب‌نظران و گفت‌وگوی اختصاصی با خانم‌ها فرزانه بامنی و رزا جعفری دو نامزد ایرانی انتخابات شورای شهر وست ونکوور. نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. ‍با مطالب و…

بیشتر بخوانید

شانزدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

شانزدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید همراه با پروندهٔ ویژهٔ بررسی عملکرد یک‌سالهٔ دولت جاستین ترودو از دیدگاه صاحب‌نظران و گفت‌وگوی اختصاصی با مسعود بهنود. نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. با مطالب و آثاری از: دکتر محرم آقازاده، یلدا احمدوند، کیقباد اسماعیل‌پور، امیر باجه‌کیان، سامان بدخش، دکتر امیر بهکیش، رژیا پرهام،…

بیشتر بخوانید

پانزدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

پانزدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. با مطالب و آثاری از: دکتر محرم آقازاده، زهرا آهن‌بر، یلدا احمدوند، دکتر مریم اسحاقی، امیر بهکیش، رژیا پرهام، امیرحسین توفیق، زهرا جناب، دکتر امین حسنی، دکتر امیرعلی دولتشاهی، دکتر حمیدرضا رضازاده، دکتر امیرعباس روایی، تالین ساهاکیان، سامان شریعتی، غزال…

بیشتر بخوانید

چهاردهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

چهاردهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. با مطالب و آثاری از: دکتر محرم آقازاده، زهرا آهن‌بر، یلدا احمدوند، فرزانه بابایی، امیر بهکیش، احسان پارسی، رژیا پرهام، امیرحسین توفیق، زهرا جناب، دکتر امین حسنی، اعظم داوریان، دکتر امیرعلی دولتشاهی، دکتر حمیدرضا رضازاده، دکتر امیرعباس روایی، تالین ساهاکیان،…

بیشتر بخوانید

سیزدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

سیزدهمین شمارهٔ «رسانهٔ همیاری» منتشر شد

برای مشاهدهٔ نسخهٔ تمام‌صفحه اینجا کلیک کنید نسخهٔ چاپی رسانهٔ همیاری را می‌توانید از فروشگاه‌های ایرانی در نورث‌شور، ترای‌سیتی و برنابی دریافت کنید. در نسخهٔ دیجیتال، آگهی‌های قابل کلیک با نماد زیر مشخص شده است. با مطالب و آثاری از: دکتر محرم آقازاده، زهرا آهن‌بر، یلدا احمدوند، رژیا پرهام، امیرحسین توفیق، کافیه جلیلیان، زهرا جناب، دکتر امین حسنی، دکتر امیرعلی دولتشاهی، علی‌اصغر راشدان، دکتر حمیدرضا رضازاده، دکتر امیرعباس روایی، تالین ساهاکیان، افشین سبوکی، اوژن شیراوژن،…

بیشتر بخوانید
1 2 3 4 5