کوچه‌پس‌کوچه‌های ذهن من – زیباترین خانه

مژده مواجی – آلمان

جمله‌ای دلنشین روی شیشه‌ای بر دیوار آجری ساختمانی که سمیناری در آن برگزار می‌شد، نوشته شده بود؛ قبل از در ورودی‌اش:

«زیباترین خانه، خانه‌ای است که درش به روی همه باز است.»

با یکی از مسئولان آنجا در مورد این جمله و اینکه ضرب‌المثلی مشابه آن در ایران داریم، هم‌صحبت شدم.

گفت: «این جمله از فرهنگ ایرانی و داستان‌های هزارویک شب منشأ می‌گیرد!»

ارسال دیدگاه