شب داستان‌خوانی در نورث ونکوور

جمعه‌شب هفتهٔ گذشته، ۹ ژوئن، جلسهٔ داستان‌خوانی‌ای با همکاری گروه فرهنگی رویش و خانهٔ فرهنگ و هنر ایران، در اتاق ۲۰۳ کاپیلانومال واقع در نورث ونکوور، برگزار شد. در این جلسه که نزدیک به ۴ ساعت به‌طول انجامید، تعدادی از هنرجویان کارگاه داستان‌نویسی استاد محمد محمدعلی داستان خواندند، و با وجود طولانی‌بودن جلسه، تنها با تنفسی کوتاه، استقبال از این جلسه بسیار خوب بود.

شب داستان‌خوانی در نورث ونکوور

شب داستان‌خوانی در نورث ونکوور

شب داستان‌خوانی در نورث ونکوور

شب داستان‌خوانی در نورث ونکوور

شب داستان‌خوانی در نورث ونکوور

شب داستان‌خوانی در نورث ونکوور

شب داستان‌خوانی در نورث ونکوور

شب داستان‌خوانی در نورث ونکوور

شب داستان‌خوانی در نورث ونکوور

شب داستان‌خوانی در نورث ونکوور

شب داستان‌خوانی در نورث ونکوور

شب داستان‌خوانی در نورث ونکوور

اسامی هنرجویان/نویسندگانی که در این جلسه داستان خواندند، از این قرار است:

پریا ترکمان

فرشته احمدی

مینا صاحب اختیاری

فریبا فرجام

محمدرضا حجامی

امیر درویشی

نوشا وحیدی

شامل کناری

فاطمه نیکوکار (داستان ایشان توسط امیر درویشی خوانده شد)

نیکی فتاحی (ایشان شعر خواند)

حمید مساح

فروغ ایزدپناه

محمد محمدعلی

 

ارسال دیدگاه