جملات کاربردی زبان انگلیسی برای اجارهٔ مسکن

ترجمه و نوشته: دکتر امیرعباس روائی

عضو رسمی‌مدرسان بین المللی TESOL Canada و CELPIP

با توجه به اینکه اجارهٔ مسکن همواره جزو مسایل روزمره است، در اینجا به تعدادی از جملات و اصطلاحات کاربردی در این زمینه می‌پردازیم.

1- I’m calling about your ad for the apartment for rent.‎

در رابطه با آپارتمان اجاره‌ای در آگهی‌تان تماس گرفته‌ام.

 • the house
 • the townhouse
 • the duplex
 • the bachelor suite

2- Can you give me a little more information, please?‎       

آیا لطفاً می‌توانید کمی اطلاعات بیشتری بدهید؟

 • Could you give me a little more information, please?‎
 • Could you tell me a little more about it?‎

3- What would you like to know?‎          

چه چیزی را مایل‌اید بدانید؟

 • What do you want to know?‎
 • What information would you like?‎

4- How many rooms does it have?‎       

چند تا اتاق دارد؟

 • How many rooms are there?‎

5- How much is the rent?‎        

اجاره چقدر است؟

 • What’s the rent?‎

6- Does it have a balcony?‎      

آیا بالکن دارد؟

 • carpeting
 • hardwood floors
 • blinds
 • drapes
 • curtains
 • air-conditioning
 • a fireplace
 • in-suite laundry
 • a parking spot
 • appliances

7- Is there a parking spot?‎     

آیا پارکینگ دارد؟

 • Does it have a parking spot?‎

8- Do I have to sign a lease?‎        

آیا باید قرارداد اجاره‌نامه امضا کنم؟

 • Do I need to sign a lease?‎
 • Is it necessary to sign a lease?‎

9- Is there a damage deposit?‎       

آیا بابت خسارت، سپرده دریافت می‌کنید؟

 • Is there a security deposit?‎
 • Do I have to pay a damage deposit?‎

10- Is it okay to have a pet?‎             

آیا می‌شود حیوان خانگی نگه داشت؟

 • a dog
 • a cat

11- Is it close to a school?‎    

آیا به مدرسه نزدیک است؟

 • a major bus route
 • a shopping center
 • a park
 • a bank

12- There’s a bus stop nearby.‎       

در این نزدیکی یک ایستگاه اتوبوس وجود دارد.

 • There is a school one block away‎.‎
 • There’s a shopping center down the street.‎
 • There’s a bank on the corner.‎
 • There’s a park on the next street.‎

13- Great. When can I see it?‎     

بسیار عالی. کی می‌توانم ببینمش؟

 • Good. When will I be able to look at it?‎

14- How about 2:00?‎          

ساعت دو چطور است؟

 • Is 2:00 okay?‎
 • Is 2:00 convenient?‎
 • Do you want to come at 2:00?‎

15- When is it available?‎

کی آماده است؟        

 • When will it be vacant?‎
 • When can I move in?‎

16- It’s vacant now.‎        

الان خالی‌ست.

 • It’s available immediately.‎
 • You can move in right away.‎

ارسال دیدگاه