گزارش نشست کاریابی و حفظ کار در کانادا – فهم فرهنگ کار کانادایی

دکتر محرم آقازاده – ونکوور

یکی از دلمشغولی‌های اصلی و اساسی هر مهاجری در هر جای دنیا که باشد، این است که کاری را به‌دست آورد و بتواند آن را با موفقیت در کارش، حفظ کند. سخنرانی پیش‌بینی شده در انجمن متخصصان ایرانی و کانادایی (سیکپ) با درک این دلمشغولی برنامه‌ریزی و برگزار شد. سخنران جیم تالمن (Jim Tallman)، رئیس هیئت مدیرهٔ انجمن خدمات مهاجران بریتیش کلمبیا موسوم به ISS of BC و مدیر شرکت آموزش و عملکرد نورث پاسفیک، بود. تالمن با تکیه تجربهٔ خود در مقام مدیر، کارشناس و فعال داوطلب اجتماعی کوشید با فراهم‌آوردن جزوهٔ ازپیش‌تهیه‌شده‌ای سخنرانی خود را از حالت سخنرانیِ صرف به کارگاه آموزشی فعالی تبدیل کند.

دکتر سرمد مهربد - جیم تالمن

جیم تالمن، پس از معرفی‌شدن توسط دکتر سرمد مهربد، عضو هیئت مدیرهٔ سیکپ، با ارائهٔ مثال‌ها و نمونه‌های عینی، حاضران را از زوایای مختلف با موضوع کاریابی و حفظ کار در کانادا آشنا کرد.

در بخش نخست، سخنران تلاش کرد سناریوهای مختلفی را برای کاریابی کسانی که خارج از کانادا تحصیل کرده و تخصصی یافته‌اند، بیان کند. از سناریوهایی که مورد نظر جیم تالمن بود، می‌توان به این چهار مورد اشاره کرد:

  • یافتن کاری نظیر کار در کشور مبدأ
  • کاریابی برای گذران زندگی
  • کاریابی برای کار داوطلبانه
  • یافتن کار جایگزین بر اساس گرایش‌های جانبی تخصص اصلی

گزارش نشست کاریابی و حفظ کار در کانادا - فهم فرهنگ کار کانادایی

جیم تالمن یافتن کار جایگزین بر اساس گرایش‌های جانبی تخصص اصلی را برای متخصصان محتمل می‌داند. همچنین، او برای کسب تجربهٔ کار کانادایی و مهم‌تر از آن فهم فرهنگ کار کانادایی، انجام کارهای داوطلبانه را توصیه می‌کند.

سخنران جلسه، چندین راه را برای کاریابی در حوزهٔ تخصصی پیشنهاد کرد که برخی عبارت‌اند از: مراجعه به سازمان‌ها و انجمن‌های تخصصی و آگاهی از معیارهای ارزیابی آن‌ها، استفاده از خدمات نهادهایی غیرانتفاعی نظیر ISS of BC ، MOSAIC ، SUCCESS و…

جیم تالمن در کنار این راه کارها، راهبردهایی چون توسعهٔ روابط حرفه‌ای (Networking) را برای کاریابی بسیار کارساز می‌داند. دو نکتهٔ اساسی هم از چشم سخنران دور نبود؛ یکی نوشتن رزومه و دیگری نوشتن نامهٔ پیوست (Cover Letter) برای آن. بنا بر توصیهٔ تالمن، کارجویان نباید رزومهٔ خود را اغواگرایانه بنویسند. به‌نظر او بهترین رزومه، رزومه‌ای است که بر اساس شواهد باشد و صاحب رزومه بتواند در مصاحبه آنچه را که در رزومه آورده است، به صورت عینی به نمایش بگذارد. وی نکتهٔ ظریف دیگری را هم اشاره کرد، و آن نوشتن رزومه‌هایی است که در درجهٔ نخست سن صاحب رزومه را نشان ندهد.

گزارش نشست کاریابی و حفظ کار در کانادا - فهم فرهنگ کار کانادایی

جیم تالمن در بخش دیگری از صحبت‌هایش به نقش مهارت‌های ظریف (Soft Skills) اشاره می‌کند و بر اساس انتظارات کارفرمایان بیان می‌کند که پرورشِ مهارت‌هایی نظیر مهارت‌های زیر برای کاریابی و حفظ کار در فرهنگ کار کانادایی حائز اهمیت فراوانی است.

مهارت‌هایی که مورد توجه کارفرمایان کانادایی است، عبارت‌اند از:

  • برقراری ارتباط
  • حل مسئله
  • نگرش و رفتار مثبت
  • سازگاری
  • همیاری و همکاری با دیگران
  • و تجربه

سخنرانی جیم تالمن با پرسش و پاسخ به‌پایان رسید و شرکت‌کنندگان در پایان فرصت داشتند با یکدیگر آشنا شوند و یکی از مهارت‌های اساسی مورد تأکید را که توسعهٔ روابط حرفه‌ای (Networking) است، تمرین کنند.

گزارش نشست کاریابی و حفظ کار در کانادا - فهم فرهنگ کار کانادایی

در پایان، دکتر سرمد مهربد به نمایندگی از طرف سیکپ، از سخنران جلسه، آقای جیم تالمن، تشکر کرد.

سیکپ نشست آتی خود را در پایان ماه ژوئیه برگزار خواهد کرد.

ارسال دیدگاه